Utlysning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Frist 10. februar hvert år

I 2024 deles belønningen ut innen humaniora og samfunnsvitenskap

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 300.000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt CV og liste over publikasjoner sendes Nansenfondet og de dermed forbundne fond, ved styresekretæren: l.t.navestad@dnva.no

Spørsmål kan rettes til styreformannen:
Professor Vessela N. Kristensen
E-post: v.n.kristensen@medisin.uio.no

Eller styresekretær;
Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 84 15 04
E-post: l.t.navestad@dnva.no.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Fridtjof Nansen belønning for yngre forskere er todelt; én i humaniora og samfunnsfag og én i realfag og medisin. Hver av belønningene er på 75.000 kroner og et diplom.

Belønningen tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som enda ikke har fylt 40 år pr 3. mai samme år. Forøvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.