Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

(Tidligere A/S Norsk Varekrigsforsikringsfonds prisbelønning for yngre forskere *)

1963
Svein J. Cyvin, Leif Johansen og Ove Sundene

1965
Gunnar Henningsmoen og Nils Spjeldnæs

1966
John Midtdal

1967
Grete Rytter Hasle, Svenn Lilledal Andersen, Trygve Holtebekk, Ole Lønsjø og Rolf Nordhagen

1968
Per S. Enger, B. Landemark og J. Trøim

1969
Ola B. Heide, Kristian Rømming og Hans M. Seip

1970
Barbro M. Gullvåg

1971
Jørgen Løvseth og Kjell Mork

1972
Gerhard Berge, Agnar Sandmo, Trygve Gjerdrem og Knut Rønningen

1973
Oddbjørn Engvold, Olav E. Kjeldseth Moe, Even Mehlum, Jens Feder og Dan Laksov

1974:
Terje Østvold og Ingjald Øverbø

1975
Cand.polit. Stein Kuhnle (for hans avhandling Social mobilization and political participation: The Nordic Countries c. 1850-1970)

Førsteamanuensis dr. Victor D. Norman (for hans bidrag til teorien om økonomisk vekst og arbeider om internasjonalt næringsliv)

1976
Dr. Finn Ravndal (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med forståelsen av elementærpartiklenes struktur, spesielt på basis av den relativistiske kvarkmodellen)

1977
Instituttingeniør I dr.philos. Kristian Fossheim (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med arbeid i faste stoffers fysikk, især for eksperimentelle ultralydundersøkelser over faseoverganger og den dermed sammenhengende teori)

Instituttingeniør I (Ph. D) Bjørn Johan Slagsvold (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med arbeid i faste stoffers fysikk, især for eksperimentelle undersøkelser over fotoelektrisk emisjon fra metaller i ultra høyvakuum)

1978
Cand.real. Peter Emil Kaland (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med koordinasjon og ledelse av det tverrfaglige vitenskapelige prosjekt Lindåsprosjektet fra 1974 til 1977)

Forsker lic.agr. Lars Sjøholt (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med løsning av ergonomiske problemer i landbrukets mekanisering)

1979
Førsteamanuensis dr.philos. Elen Roaldset (for utforskning av lantanoide-elementenes geokjemi)

Cand.real. Harald Furnes (for studiet av sammensetning og form av vulkanske bergarter dannet i forbindelse med åpningen av Atlanterhavet)

1980
Førsteamanuensis dr.ing. Signe Kjelstrup Ratkje (for undersøkelser innen termodynamikken og dens anvendelse spesielt på metallurgiske systemer og på biologiske transportprosesser)

Førsteamanuensis dr.oecon. Erling Steigum (for studiet av kredittrestriksjoner og investeringer, og makroøkonomisk teori)

1981
Dr.philos. Per Osland (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med teoretiske arbeider i partikkelfysikk)

1982
Førsteamanuensis Johan Skule Høye (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med statistisk fysikk, og spesielt hans bidrag til den teoretiske forståelse av polare væsker og elektrolyttiske løsninger)

Forsker dr.philos. Magne Guttormsen (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med forskning innen eksperimentell kjernefysikk, og særlig studiet av strukturen til roterende kjerner og samspillet i kjernen mellom nukleonenes individuelle bevegelse og den kollektive kjernebevegelse)

1983
Førsteamanuensis dr.juris. Jon Bing (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med utviklingen av en ny rettsdisiplin, rettsinformatikk, og med effektivisering av det rettslige informasjonssystem)

Stipendiat Arnt Inge Vistnes (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse medbruk av magnetisk resonans spektroskopi innen molekylær biofysikk og immunologi)

1984
Dr.philos. Lisa Jacobsen (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med den analytiske teori for kjedebrøker, kjedebrøkutviklinger og anvendelse av slike utviklinger)

Førsteamanuensis Ph.D. Aanund Hylland (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med teorier for gruppeavgjørelser)

1985
Ph.D. Kåre Olaussen (for arbeider innen matematisk og teoretisk fysikk, spesielt feltteori og statistisk fysikk)

Cand.scient. Trygve Ulf Helgaker (for utvikling av metoder innen teoretisk kjemi)

1986
Cand.real. Helmer Fjellvåg (for fremragende vitenskapelig arbeid innen området faste stoffers kjemi og fysikk)

1987
Dr.scient. Reidun Birgitta Aalen (for fremragende arbeider innen genteknologiske arbeider med plasmider)

Dr.phil. Bernt-Erik Sæther (for fremragende arbeider innen økologi og populasjonsdynamikk)

1988
Ingen prisutdeling

1989
Cand.real. Terje Thun (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med utarbeidelse av standard årring-kronologier for de forskjellige landsdeler og for den kronologiske datering av stående bygninger så vel som middelaldersk bygningsmateriale fra Bryggen i Bergen, bygrunnen i Trondheim og Gamlebyen i Oslo)

1990
Dr.philos. Trond Helge Torsvik (for fremragende vitenskapelig innsats i forbindelse med bidrag til en bedre forståelse av paleomagnetiske mønstre i den paleozoisk æra, hovedsakelig i Skandinavia og Storbritannia)

1991
Dr.philos. Rolf Anker Ims (for hans studier av adferd, evolusjon sosial organisasjon og miljøtilpasning innen gnagerpopulasjoner)

Ph.D. Alex Hansen (for hans studier innen teoretisk og anvendt fysikk)

1992
Dr.philos. Einar Uggerud (for hans studier innen fysikalsk og organisk kjemi)

1993
Dr.scient. Jan Petter Hansen (for hans utvikling av "nye spillteoretiske modeller for å analysere beslutningsprosesser i offentlig sektor")

1994
Ingen prisutdeling

1995
Dr.scient. Viggo Haraldson Hansteen (astrofysikk/solfysikk)

Ph.D. Asle Sudbø (faste stoffers fysikk)

1996
Cand.scient. Kenneth Ruud (for sine forskningsresultater innen teoretisk kjemi)

1997
Ingen prisutdeling

1998
Dr.scient. Erik Grude Flekkøy (fysikk)

1999
Dr.scient. Frank Melandsø (fysikk)

2000
Dr.scient. Glenn-Peter Sætre (evolusjonsbiologi)

2001
Dr.scient. Anders Malthe-Sørenssen (geofysikk)

2002
Dr.ing. Arne Brataas for hans studier innen nanoteknologi**

2003
Professor dr.med. Per Ole Iversen for hans studier av blodcelledannelse og hemodynamikk i beinmarg hos friske og leukemiske individer

2004
Førsteamanuensis dr.scient. Øystein Elgarøy for hans studier i kjernefysikk og astrofysikk.

2005
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2005 til forsker dr.scient. Atle Mysterud for hans studier av hjortedyrenes økologi.

2006
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2006 til førsteamanuensis, dr. psychol., Anders Martin Fjell og førsteamanuensis, dr. psychol., Kristine Beate Walhovd for deres studier av hjernens anatomi og kognitive funksjoner.

2007
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2007 til dr.scient. Marianne Fyhn og dr.scient. Torkel Hafting Fyhn for deres studier av det nevrofysiologiske grunnlaget for stedsans.

2008
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2008 til professor Johannes Skaar for hans studier i fysikk, spesielt innen klassisk og kvantebasert optisk signaloverføring.

2009
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2009 til førsteamanuensis Jørn R. T. Jacobsen for hans studier om begrensninger i adgangen til å anvende straff i en rettsstat.

2010
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2010 til førsteamanuensis Hans Kristian K. Eriksen for hans fremragende forskningsresultater innen teoretisk astrofysikk.

2011
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2011 til post doktor Sveinung Sandberg for hans forskningsresultater innen sosialpolitiske spørsmål om ungdommer og etniske minoriteter i rusmiljøer.

2012
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2012 til post doc Luiza Angheluta for hennes forskningsresultater innenfor teoretisk fysikk.

2013
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2013 til professor Bård Harstad for hans forskningsresultater innen politisk økonomi.

2014
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2014 til dr. Yasser Roudi for hans arbeider innen teoretisk nevrovitenskap.

2015
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2015 til professor Jan Terje Andersen for fremragende forskning innen immunologi.

2016
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2016 til dr. Magne Mogstad for fremragende forskning innen økonomi og til Kyrre Eeg Emblem for fremragende bidrag til medisinsk diagnostikk.

2017
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2017 til dr. Jannike Solsvik for fremragende forskning innen væskedynamikk.

2018
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2018 til professor Terje Lohndal for fremragende forskning innen teoretisk språkvitenskap.

2019
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2019 til Marta Bivand Erdal for fremragende forskning innen internasjonal migrasjon.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk i 2019 til Dennis Gerhard Meier for fremragende forskning innen materialfysikk.

2020
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2020 til Carl Henrik Knutsen for fremragende forskning innen statsvitenskap.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk i 2020 til Sverre Magnus Selbach for fremragende forskning innen materialteknologi.

2021
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2021 til Paolo Giovanni Piacquadio for for fremragende forskning innen økonomi.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk i 2021 til Anders Kvellestad for fremragende forskning innen fysikk.

2022
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2022 til Natalia Kucirkova for for fremragende forskning innen pedagogikk.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk i 2022 til Eivind Andreas Baste Undheim for fremragende forskning innen evolusjonsbiologi.

2023
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2023 til Katrine V. Løken for for fremragende forskning innen samfunnsøkonomi.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk i 2023 til Nina Holden for fremragende forskning innen sannsynlighetsteori og matematisk fysikk.

2024
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2024 til Tore Wigfor for fremragende forskning innen internasjonal politikk.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin gikk i 2024 til Dennis Quintana for fremragende forskning innen psykologi og nevroendokrinologi.

 *Vedtatt opprettet på styremøtet i Nansenfondet og de dermed forbundne fond 20. mars 1975 Tidligere: A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fonds prisbelønning for yngre vitenskapsmenn, endret 1980
** Fridtjof Nansens Belønning for yngre forskere for år 2002. Endring av navn vedtatt på styremøte i Nansenfondet og dermed forbundne fond 11. april 2002.