Tilbake

Styret

Styret Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Professor Vessela N. Kristensen
Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
E-post: v.n.kristensen@medisin.uio.no

Professor Inger Greve Alsos
Norges arktiske universitetsmuseum
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
E-post: inger.g.alsos@uit.no

Professor Tor Eldevik
Geofysisk institutt
Universitetet i Bergen
E-post:

Professor Augustine Arukwe
Institutt for biologi
NTNU
E-post: augustine.arukwe@ntnu.no

Professor Tora Skodvin
Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo
E-post: tora.skodvin@stv.uio.no

Professor Einar Lie
Institutt for arkeologi, konservering og historie
Universitetet i Oslo
E-post: einar.lie@iakh.uio.no


Styresekretær:
Seniorrådgiver Line Therese Nævestad
Nansenfondet og de dermed forbundne fond
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo
E-post: l.t.navestad@dnva.no
Telefon: 22 84 15 04

Regnskap og forvaltning av fondene:
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo
PB 1131 Blindern
0317 Oslo
E-post: unifor@unifor.no
Telefon: 22 34 01 40