Tilbake

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Historie

Om medaljen: Om medaljen: Nansenmedaljen for fremragende forskning ble godkjent av H.M. Kongen som offisiell norsk dekorasjon den 25. april 2007. Nansenmedaljen for fremragende forskning er preget i sølv og ble modellert i 1902 av Gustav Vigeland. På forsiden har medaljen et portrett av Fridtjof Nansen omgitt av innskriften "Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning". Baksiden bærer innskriften "Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme" i en laurbærkrans. Medaljen er opphengt i et bånd som er kongeblått med smale hvite striper på hver side. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning har vært utdelt siden 1903 (se liste over prisvinnere). Prisen består for tiden av en pengepremie på kr. 300000 kroner, et diplom og en medalje. Medaljen (se bilde), ble laget på Nansenfondets bestilling av billedhuggeren Gustav Vigeland allerede i 1902 er preget i sølv av Den Kongelige Mynt, med bånd i hvitt og blått, og ble for første gang utdelt ved 100-årsjubileet for belønningen i 2003. Denne medaljen har av ukjente årsaker, så vidt vites, ikke vært benyttet av Nansenfondet tidligere. Den har imidlertid, i en stor bronse medaljevariant, av fortsatt ukjente årsaker, vært utdelt i tiden etter 1961 til dem som har gitt Fridtjof Nansens minneforelesning i Det Norske Videnskaps-Akademi på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober.

Mottakere av Fridtjof Nansens Belønning for fremragende forskning

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

1900-1940

1940-1980

1980-2019

Den historisk-filosofisk klasse

1900-1940

1940-1980

1980-2018

Nansenmedaljen